SERVICII - Jsa

Societatea în toate stadiile de dezvoltare s-a ciocnit cu diverse probleme, fie de ordin politic, social, cît şi economic. Însă „economicul” de fiecare dată creează probleme atît pentru cei ce au bani, cît şi pentru cei ce dispun de mijloace financiare minime. O cu totul altă situaţie se creează cînd apar datoriile faţă de una, două sau mai multe persoane, şi aceasta avînd la bază elementele enumerate mai sus (politic, social, cultural etc.), fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, însă creează probleme pentru cei ce sunt în imposibilitate financiară, ori sunt în imposibilitate de a-şi executa obligaţiile pecuniare.

Atît procedura de încasare, cît și modalitatea de lucru, comisioane etc. se discuta cu fiecare client în parte, fiind parte componentă a relațiilor cu debitorii.

Centrul de Analiză, Cercetare şi Consultanţă Juridico-Psihologică „JUSTSTUDIUMANIMA” oferă următoarele servicii pentru populaţie:

-consultaţii privind organizarea şi practicarea activităţii de antreprenoriat;

-contracte comerciale - negocieri, redactări, completări, modificări, încetări, înserări clauze în orice fel de contracte comerciale;

-elaborarea documentelor juridice cum ar fi: cereri, reclamatii, pretentii si raspunsuri la ele, documente interne ale intreprinderii (ordine, procese-verbale, regulamente, instrucţiuni) precum si modificari si completari la ele;

-redactări de acte procesuale (cereri de chemare in judecata, cereri de apel si recurs, demersuri, tranzactii de impacare s.a.);

-asistentă juridică şi reprezentarea intereselor în toate instanţele de judecată;

-reprezentarea intereselor clientului în faţa organelor administraţiei publice;

-pregătirea actelor necesare pentru obţinerea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor, avizelor de funcţionare s.a;

Serviciile noastre in domeniul societatilor comerciale acopera un sir larg de aspecte juridice, inclusiv, fuziunea si achizitia societatilor, valorile mobiliare, societati mixte, privatizarea, structurarea finantarii societatilor, guvernarea/administrarea societatilor, imprumutul comercial, si alte operatiuni comerciale. Consultam intrerinzatori locali, societati cu raspundere limitata si pe actiuni, societati in nume colectiv, societati mixte, manageri si directori de companii. Serviciile noastre de consultanta in acest domeniu cuprind:

 • Structurarea/organizarea societatilor
 • Pregatirea documentelor constitutive
 • Consultanta asupra fuziunilor si achizitiilor
 • Elaborarea politicii administrarii societatii
 • Inregistrarea societatilor comerciale
 • Evaluarea situatiei juridice a societatii
 • Monitorizarea legala de zi cu zi

Activitatea noastră în domeniul dreptului societăţilor comerciale include o gamă largă de servicii, inclusiv structurarea societăţilor, pregătirea documentelor organizaţionale, consultarea acţionarilor, guvernarea societaăţilor, răspunderea directorilor şi managerilor, structurarea capitalului, monitorizare şi evaluare legală.

Relaţia contractuală stă la baza oricărei activităţi comerciale. Centru de Analiză, Cercetare şi Consultanţă „JUSTSTUDIUMANIMA” oferă asistenţă juridică în domeniul contractelor comerciale. Oferim consultanţă şi asistenţă profesională în domeniul contractelor, întocmim şi negociem toate tipurile de contracte comerciale, acoperind toate activitatile comerciale ale activităţii de afaceri. Avem experienţa profesională substanţială, pe care o putem aplica pentru diverse situaţii şi necesităţi comerciale. Lista contractelor comerciale în care avem experienţa include:

 • Contracte de inchiriere-cumparare
 • Contracte de leasing
 • Contracte de franchising
 • Contracte de vanzare-cumparare
 • Contracte de prestare de servicii

Multe din problemele cu privire la contract, de care ne-am ocupat, au o importanta majora in strategia de afaceri a clientilor.

Proiectul social „CONSULTARE JURIDICĂ LA ORICE VÎRSTĂ” este destinat familiilor, chiar şi copiilor acestora, cu venit redus care nu pot şi nu au posibilitate de a se informa în domeniul juridic. Proiectul dat oferă consultare şi asistenţă juridică în baza unui abanament gratuit.

Proiectul „TOŢI PUTEM FI INFORMAŢI” este destinat tutoror cetăţenilor de a fi consultaţi juridic, informaţi despre toate modoficările din domeniul juridic. Consultarea cetăţenilor, familiilor, copiilor, în domeniul juridic în bază de abonament lunar, care poate fi achitat după următoarea schemă:

1. Consultarea propriu-zisă – 100 lei;

2.Consultarea în baza abanamentului familial  1lună;

3. Consultarea în baza abanamentului familial  2luni;

4. Consultarea în baza abanamentului familial  3luni;

5. Consultarea în baza abanamentului familial  4luni;

6. Consultarea în baza abanamentului familial  5luni;

7. Consultarea în baza abanamentului familial  6luni;

8. Consultarea în baza abanamentului familial  9luni;

9. Consultarea în baza abanamentului familial  12luni;

TOP