Prețuri - Jsa

Preţuri

Juststudiumanima – Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanța

Pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă juridică oferite de către Juststudiumanima – Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanța, onorariile percepute sunt fie forfetare, fie orare, fie periodice, fie de succes, ori rezultate din combinarea oricăreia dintre aceste forme.

Consultanţă şi asistenţă juridică : onorariile forfetare

Plata onorariilor forfetare pentru servicii legale desfăşurate se face în termen de 10 zile de la data contractării, însă cel mai tarziu pînă la data soluţionării fazei procesuale pentru care s-a emis factura.

Onorariile forfetare sunt stabilite în funcţie de complexitatea şi de valoarea litigiului, de numărul de ore de activitate estimat, de instanta unde se judecă litigiul şi de cerinţele clientului. Ne rezervăm dreptul la renegocierea onorariilor forfetare, dacă, independent de voinţa noastră, estimarea initială nu mai corespunde situaţiei concrete.

Consultanţă şi asistenţă juridică : onorariile orare

Onorariile orare sunt stabilite de regulă în cazul consultanţei juridice , însă există situaţii în care în cazul litigiilor comerciale se stabilesc onorarii orare, cu mentiunea că pentru fiecare termen de judecată se contabilizează un anumit număr de ore, convenit anticipat cu clientul, în funcţie de locul desfăşurării litigiului. În cazul onorariilor orare, facturarea se face periodic, cuprinzînd descrierea serviciilor legale desfaşurate. Plata onorariilor orare se face în termen de maxim 10 zile de la data contractării.

Consultanţă şi asistenţă juridică : onorariile pe termen de judecata

În cazul litigiilor care se desfăşoară în afara Chişinăului, politica de onorarii constă în stabilirea unui onorariu forfetar, în funcţie de activitatea estimată a se desfăşura la sediul Juststudiumanima – Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanța (studiu şi pregătire dosar, redactare documente), la care se adaugă un onorariu pe termen de judecată, convenit anticipat cu clientul. Acest din urmă onorariu este menit să acopere cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurna) şi imposibilitatea desfăşurării activităţilor juridice în timpul deplasării respective.

Plata onorariilor pe termen de judecată se face, în baza facturii emise, cel mai tîrziu în ziua termenului de judecată corespunzator.

Consultanţă şi asistenţă juridică : onorariile de succes

În anumite situaţii, în funcţie de obiectul şi natura cauzei, se poate conveni cu clientul la plata unui onorariu de succes. Acesta se adaugă întotdeauna la un onorariu forfetar convenit şi poate reprezenta un procent din valoarea obiectului litigiului sau proiectului sau o sumă fixă stabilită anticipat. Plata onorariului de succes se face de regulă în termen de 10 zile de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti sau de la data finalizării proiectului.

Consultanţă şi asistenţă juridică : onorariile periodice

În special în cazul consultanţei acordate societăţilor comerciale, dar şi în alte cazuri, în funcţie de obiectul şi natura proiectului, se poate conveni cu clientul plata unor onorarii periodice (de regulă lunare). Acestea sunt stabilite în sumă fixă, în lei sau în euro, şi includ consultanţa acordată clientului respectiv în perioada convenită, în limita unui anumit număr de ore , stabilit anticipat. Plata onorariilor periodice se face în termen de 10 zile de la data contractării.

TOP