ACCJUST - Jsa

 • in Noutati

  ANSA, CSP şi Organele de Poliţie – au aplicat eronat legea, creînd dificultăţi agenţilor economici. Procese-verbale întocmite care sunt anulate de instanţa de judecată! Cine va returna prejudiciul?!

  În forfota pentru sănătate şi asta e de bine, doar dacă privim o parte a monedei, nu şi cealaltă, care arată că, o grupare de cetăţeni, probabilsusţinuţi financiar de care proiecte sau persoane interpuse, au umblat prin toată ţară spunînd că nimeni nu respectă legea, ci doar ei, prevederi legale care nu sunt clare şi...
 • in Noutati

  “Un altfel de drept” de Igor Blanari

  Probabil, vă întrebați de ce Un altfel de drept, atunci când dreptul este drept pentru toți, mai cu seamă că suntem într-o democrație, unde așa cum ne spune istoria, dar și conceptul de democrație, toți sunt egali în fața legii și au aceleași arme de apărare, indiferent de situația în care se află, fie aceasta...
 • in Noutati

  De ce Curtea Supremă de Justiție a concluzionat că poziția Apă Canal Chișinău SA privind stabilirea unor tarife este ilegală?

  Din 2017, iulie, tot încercăm să aducem la cunoștință faptul că, APĂ CANAL CHISINĂU SA este monopolist pe piața serviciilor de apă și canalizare, iar multiplele dosare pe care se intentează împotriva agenților economici descurajează și încearcă a se lichida companiile, iată de ce au fost pornite mai multe dosare pe această situație, iar un...
 • in Noutati

  O SITUAȚIE JURIDICĂ CIUDATĂ PRIVIND APLICAREA UNOR NORME INEXISTENTE – nu avem noțiune de instituție de învățămînt, nici de instituție medico-sanitară, iar autoritățile aplică amenzi agenților economici

  Art.25(6) al legii 278/2007 privind controlul tutunului prevede expres: Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare. Art.3 din Codul Civil recent intrat în vigoare,...
 • in Noutati

  Metode de comerț a presei periodice. Statul și atribuțiile acestuia.

  Statul garantează prin art.32 al Constituției R.M. libertatea de exprimare, aceasta este în primă instanță transmisă și asigurată prin intermediul ziarelor, or doar prin difuzarea informației, a ziarelor, ne putem informa obiectiv și corect. Constituția Republicii Moldova prin prevederile art.32 garantează libertatea opiniei şi a exprimării, astfel...
 • in Noutati

  Dinamica pedepselor penale aplicate minorilor în Republica Moldova pentru anul 2017

  Conceptul de minoritate penală a persistat de-a lungul timpului, și de fiecare dată copilul a reprezentat o categorie specială, în deosebi a relațiilor juridce penale. În acest context, un rol aparte revine studierii şi combaterii criminalităţii minorilor ca un factor inerent oricărei societăţi. Sancționarea minorilor, conform legislației naționale...
 • in Noutati

  Ce trebuie să știi despre activitatea unui Broker Vamal și care sunt serviciile de care poți beneficia?

  Brokerul vamal, este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de organul de licențiere, şi care, pe principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apăr...
 • in Noutati

  O companie a fost obligată la achitarea salariului, perfectarea înscrierilor în carnetul de muncă, dar și achitarea prejudiciului moral.

    La 17 februarie 2017, TT a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu Răspundere Limitată SSS, solicitând constatarea raporturilor de muncă, obligarea achitării salariului, încasarea prejudiciilor cauzate precum și efectuarea înscrierilor corespunzătoare în carnetul de muncă. Colegiul Civil reţine că instanţa de apel, potrivit re...
 • in Noutati

  REFORME PRO CETĂȚENI SAU CONTRA?

  Prin HG cu nr.890 din 20.07.2016 сu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 s-au creat condiții pentru dezvoltarea sectorului de acces la bazele de date prin intermediul platformelor dintre instituțiile publice, astfel urma ca cetățenii RM să aibă acces liber, dar și instituțiile publice să asigure un acces la i...
 • in Noutati

  Gînduri despre drept într-un stat democratic!

  Necesitatea unor reguli au fost, sunt și vor fi actuale, dar întrebarea este, pînă cînd? Faptul că statul și instituțiile subordonate ne bombardează cu o sumedenie de legi, hotărîri, regulamente, vrea statul Republica Moldova să ne impună un comportament?, și în final îl obține, DAR ce facem noi atunci cînd mergem la instituțiile subordonate exact...
 • in Noutati

  DESPRE SERVICIILE TURISTICE, DESPRE CUM TREBUIE SAU NU TREBUIE DE RE/ACȚIONAT.

  Cred că o bună parte din moldoveni călătoresc și devin “pradă”ofertelor poate la prima vedere frumoase, atrăgătoare, și care poate un pic te ajută să scapi de rutina zilnică. Dar puțini se uită, sau chiar deloc în actele cel le semnează, sau chiar dacă le citesc cap-coadă, parcă totul e bine, și chiar e bine,...
 • in Noutati

  Asistăm la un nou cod al muncii în Republica Moldova

  Asistăm la un nou cod al muncii.  Idee ar veni din partea mediului de afaceri din Republica Moldova, or probabil Codul Vechi, are nevoie de abrogare și aprobarea noului cod. (poate schimbăm și vechiul testament?) Istoric Avem la moment un cod al muncii cu 392 articole – se propune un cod doar cu 80 articole. ...
 • in Noutati

  Ce modificări se propun pentru TVA în 2018?

  Ministerul Finanţelor a făcut public proiectul Politicii fiscale şi vamale atrage o atenție deosebit anului 2018 fapt pentru care a propus pentru consultări publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experţi documentul vizat. Drept urmare politica pentru 2018 prezentantă de Ministerul Finanțelor se propune a fi o politică echilibrată în domeniu...
 • in Noutati

  Pare – se că nimeni nu mai are nevoie de drept…

  …trăim într – o societate unde regula demult nu mai stă în capul mesei și asta e consecința faptului că avem un comportament plin de “ducă”, iar acestă “ducă” se alimentează pe zi ce trece de așa – zisele proiecte aprobate de mai marii Reformatori ai acestui stat, pe nume încă – Republica Moldova. Servicii...
 • in Noutati

  Despre operatorul – APĂ-CANAL S.A. – ca întreprindere comercială!

  HG cu nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, prevede în pct.3. că, Serviciile locative, co...
 • in Noutati

  S.A. APĂ CANAL ȘI NOUA TEHNICĂ LEGISLATIVĂ

  Tot mai mulți agenți economici se confruntă cu neclarități față de facturile cu sume enorme parvenite în cadrul companiei. Motivele/argumentele care se invocă de către reprezentanții SA APĂ CANAL sunt diverse: Drumul apei parcurge retelele din dotare, cu o lungime de peste 2550 km si trece printr-un complex de proceduri tehnologice complicate si de...
 • in Noutati

  Notificări ilegale și activități sub protecție

  În iunie 2016 iese de sub tipar ghidul privind notificarea activității comerciale, ghid publicat cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), sub egida programului “Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE). Mai multe detalii putem vedea direct la ...
 • in Noutati

  Cum se văd/percep serviciile juridice de către consumatori? Sunt ele necesare?

  Orice acțiune/activitate promite să fie mai bună, dacă se comportă după anumite reguli, fie că este o activitate economică, anumite studii, contractarea unui credit etc. Toate acestea vor avea succes dacă ne consultăm:.. cam care ar fi procedura, regulile, legile dacă vrei, pentru a-ți soluționa cazul, iar în acest caz doar de serviciile unui juris...
 • in Noutati

  Auditul Juridic mai accesibil.

  Fiecare companie are nevoie de o susținere atît financiară, cî și juridică, or suportul juridic vine chiar de la bun început. Deschiderea unei companii, avantajele alegerii fomrei de organizare a activității, precum și alte detalii țin de ordinul juridic, fapt care îi dă valoare și o necesitate stringentă activității unui jurist în cadrul unei comp...
 • in Noutati

  Adopția copilului de un coplu de același sex

  Legea cadru specifică adopției este Legea cu privire la regimul juridic al adopției nr.99 din 28.05.2010, în continuare Legea nr.99/2010, care dă o definiţie ce este mai apropiată şi pentru noi: adopţia este o formă specială de protecţie, aplicată în interesul superior al copilului, prin care se stabileşte filiaţia între copilul adoptat şi adoptato...
 • in Noutati

  Autorizarea sau Notificarea desfășurării activității de comerț. Ce stabilește norma legală?

  Legea cu privire la comerțul interior stabilește în art.13 faptul că, iniţierea unei activităţi de comerţ poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice în conformitate cu cerinţele legii. În acest sens,  pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie: a) să aibă o pregătire profesională în domeniu conform alin.(4); b) să f...
 • in Noutati

  CNA SE EXPUNE ASUPRA PROCESULUI DE LEGIFERARE A INTERESELOR. Cine profită?

  Experții CNA au verificat în ce măsură autorii proiectelor actelor normative și legislative au ținut cont de obiecțiile formulate, atestînd că 66,5% din riscurile de coruptibilitate au fost înlăturate. Autorii proiectelor au fost mai receptivi în înlăturarea riscurilor din categoria ”Conflicte ale normelor de drept” (72,9%) și ”Formulărilor lingvis...
 • in Noutati

  Se aduc modificări asupra regulamentului privind condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă

  Dreptul la indemnizație lunară pentru copilul aflat sub tutelă/curatelă se stabilește doar în cazul copiilor care au stabilit statut de rămas fără ocrotire părintească. Potrivit noilor reglementări care se impun prin GH din 22 februarie 2017, se dorește a se reglementa finanțarea prestațiilor sociale care se va efectua prin transfer cu destinație s...
 • in Noutati

  PROBAȚIUNEA ALTFEL: doar trei centre!

  Ministerul Justiției vine cu modificări asupra legii cu privire la probațiune, și anume asupra art.15/2 din lege. Astfel se impune a fi trei centre de probațiune fără a specifica și a include unde anume acestea vor fi stabilite, or probabil ca întodeauna acestea urmează a fi organizate în procesul de lucru. Proiectul de lege pentru...
 • in Noutati

  Mai avem oare juriști dedicați profesiei, și în general indiferent de profesie, oameni care să fie dedicați?

  …Și cînd zic dedicați, mă gîndesc la faptul cum activează în sectorul care îl cuprind juriștii, atunci cînd i-au un dosar, un caz, merg pînă la capăt, vin cu mai multe soluții (avantaje/dezavantaje) pentru client, explicîndu-i care ar fi mai bună, dar pînă la final clientul să ia decizia, avem oare, mai sunt? Sau doar...
 • in Noutati

  “Încotro cu dreptul, ce face Constituția”?

  V-ați pus vreodată întrebarea, ce au în comun: politica regională /UE/, Constituția Republicii Moldova și un altfel de drept? Un răspuns pozitiv poate în acest sens ar fi: să contribuie la dezvoltarea societății și să asigure un trai decent, și bineînțeles ar fi și alte argument/răspunsuri, dar ăsta ar fi unul din ele, mai obiectiv,...
 • in Noutati

  ÎNREGISTRAREA CONVORBIRILOR TELEFONICE. CÎT DE LEGALĂ ESTE?!

  În ultima perioadă practic toate instituțiile publice, private, atunci cînd da-i un telefon, vine robotul către tine și o frază din toate este: covorbirea telefonică va fi înregistrată pentru îmbunătățirea serviciilor, cam așa sună fraza care parcă are suport juridic, dar nu prea este. Cît de legală poate fi o înregistrare telefonică, fără să-ți se...
 • in Noutati

  ÎNCHEIEREA INTERLOCUITORIE. Ce înseamnă și ce facem cu ea?

  ÎNCHEIERI INTERLOCUTORII sunt acele încheieri de şedinţă prin care instanţa, în cursul judecăţii, rezolvând total sau parţial anumite aspecte legate de fondul litigios al cauzei, lasă să se întrevadă rezultatul final al judecăţii. Trăsăturile caracteristice ale încheierii interlocutorii sunt: a) prejudecă fondul, în sensul că – fie din motiva...
 • in Noutati

  Proiectele de lege privind gratierea si modificarea codurilor penale, adoptate de Guvern!

  Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache. Ordonanta va intra in vigoare la publicarea in Monitorul Oficial. Care vor fi principalele modificari? El a precizat ca acest proiect de lege privind gratierea unor pedepse va merge in ...
 • in Noutati

  Punct de vedere cu privire la Raportul Comisiei Europene MCV

  Raportul contine o evaluare globala a celor zece ani de reforme in justitie. In acelasi timp, face analiza progresului inregistrat pe anul 2016. Raportul constata un „bilant impresionant” in ceea ce priveste rezolvarea cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt si recomanda mentinerea eforturilor institutiilor judiciare in acest sens...
 • in Noutati

  Innovation des Avocats

  Déjà 4 ans que le Village de la Justice a lancé un Prix de l’innovation dédié à la relation-client des avocats ! Mais ce n’est pas une raison pour ne plus parler de ce sujet, plus que jamais d’actualité. Et ce d’autant plus que nos 6 finalistes sont très très branchés sur cette question ! Qu’il est...
 • in Noutati

  Preşedintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată propunerea prim-ministrului de remaniere guvernamentală

  Curtea Constituţională a adoptat astăzi, 24 ianuarie, Hotărârea privind interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (4) şi (6) din Constituţie, în urma sesizării depuse de către un grup de deputați din Partidul Liberal. [Sesizarea nr. 5b/2017]. La examinarea materialelor dosarului, Curtea a relevat că sesizarea vizează, în esenţă, procedura rem...
 • in Noutati

  Sfera controlului parlamentar

  În marea majoritate a statelor, controlul parlamentar are ca obiect de acțiune domeniul Executivului, dispozițiile constituționale prevăzînd, în acest sens, obligația acestuia de a-și justifica și motiva actele și faptele pe care le exercită asupra gestiunii pe care o realizează, prezentînd Parlamentului, la anumite intervale de timp, rapoarte și i...
 • in Noutati

  EȘTI SUPRAVEGHEAT VIDEO LA LOCUL DE MUNCĂ SAU AMPRENTAT? ATENȚIE, ACESTE MĂSURI SUNT ILEGALE

  Orice angajat ar trebui să își cunoască drepturile, iar atunci când acestea îi sunt încălcate, ar trebui să adopte o atitudine corespunzătoare, pentru a remedia cât mai repede situația cu pricina. NU este permisă supravegherea video a angajaților și cu atât mai puțin amprentarea acestora O serie de întrebări legate de acest subiect ne-a atras atenț...
 • in Noutati

  Mai multe despre mediere…

  Medierea – proiect care se realizează prin diverse strategii ale organelor de stat, avînd drept scop minimizarea activității instanțelor de judecată.    În acest sens, prin legea 134 se instituie noțiunea de mediere ca aceasta  o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoan...
 • in Noutati

  Consiliul Superior al Magistraturii și SANCȚIONAREA JUDECĂTORILOR. Studii și bani irosiți, iar CETĂȚENII duși în ERORARE.

  Studiul cu privire la spectrul de abateri disciplinare şi procedura disciplinară cu privire la judecători în Republica Moldova (Studiu_Proced_Discipl_2012_09_11.pdf ) a fost elaborat în vederea implementării domeniului specific de intervenție 1.3.8. (Revizuirea spectrului de abateri disciplinare și a procedurii disciplinare în vederea ajustării la ...
 • in Noutati

  Detasarea unor magistrati în cadrul Ministerului Justitiei

  În ședinta din 11 ianuarie 2017, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat detasarea in cadrul Ministerului Justitiei a doamnei SOFIA MARIANA MOT, judecator la Curtea de Apel Craiova, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 11.01.2017. La solicitarea Sectiei pentru judecatori s-a procedat la audierea in sedi...
 • in Noutati

  Noțiunea de medic, medic rezident și lucrător medical prevăzute expres în Codul Penal al Republicii Moldova.

  Un proiect în acest sens este înaintat de către Ministerul Sănătății. Medic – se înţelege persoana care întrunește condițiile impuse prin art. 4 din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264–XVI din 27 octombrie 2005.” Medic rezident – se înţelege persoana care întrunește condițiile impuse prin art. 41 din Legea cu pr...
 • in Noutati

  Codul aerian al Republcii Moldova – cu reglementări aparte!

  Prin reglementările propuse în proiectul Codului aerian se va crea un act legislativ, integrat civil, suficient de flexibil pentru a permite aplicarea sau, după caz, implementarea în Republica Moldova a reglementărilor europene, prezente și viitoare, din domeniul aviației civile. Deși la nivel european nu a fost reglementată încă în mod unitar prob...
 • in Noutati

  Igor BLANARI descrie 3 DOSARE cu impact care sunt detaliate în cartea sa intitulată “Un altfel de drept”

  “Un altfel de drept” vine cu o nouă abordare a acestui domeniu. O inovație, dacă vreți. Dezvoltarea relațiilor sociale și schimbările care au loc în societate determină atît direcția, cît și scopul dreptului. Interesele și abordările de grup fac din acest concept o nouă ramură care nicidecum nu are o finalitate. Igor Blanari vine cu...
 • in Noutati

  7 CALITĂȚI ALE UNUI BUN JURIST

  Fiecare persoană își dezvoltă pe parcursul vieții anumite abilități strict legate de activitatea/țile pe care le are, însă orice profesie necesită o practică și dezvoltare în timp abilitățile necesare unei sau altei profesii. Așa cum se spune: practica bate gramatica! Iată cîteva aspecte care ar trebui să se ia în considerare și, bune de luat...
 • in Noutati

  A intrat în vigoare Metodologia de calcul a tarifelor maxime pentru accesul pe proprietăţile publice şi/sau utilizarea partajată a infrastructurii fizice

  Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aduce la cunoștința publicului că vineri, 6 ianuarie 2017, a intrat în vigoare Metodologia de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, act normativ elaborat de...
 • in Noutati

  De quelle carrière rêvent les étudiants ? Journaliste ? Médecin ? Avocat ? Non. Depuis deux ans, ce qui les passionne, c’est la magistrature. Rencontre avec les juges et les procureurs de demain.

  Le bâtiment est classé mais il a bien fallu se résoudre à faire quelques aménagements. „Il y avait la queue aux toilettes et à la cafétéria du tribunal de grande instance attenant”, raconte une étudiante, future magistrate. Dans ce hall façon salle des pas perdus, avec volée de marches à l’entrée, portique de sécurité, colonnes...
 • in Noutati

  Conventions Collectives 2017

  Les conventions collectives, également appelées conventions collectives nationales (CCN), sont des accords négociés entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés. Elles complètent le Code du travail en apportant des garanties sociales aux salariés concernant leurs conditions...
 • in Noutati

  19 scopuri stabilite de Ministerul Mediului în Hotărîrea Guvernului 301

  În scopul asigurării implementării prevederilor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, sunt stabilite 19 scopuri ale Ministerului Mediului, și anume: – va conlucra cu organismele internaţionale şi cu potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de inves...
 • in Noutati

  Dreptul la asociere se modifică! Art.42 din Constituția Republicii Moldova cu alt conținut.

  Articolul 42 din Constituția Republicii Moldova la moment stabilește: Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate (1) Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. (2) Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condițiile legii. Ele...
 • in Noutati

  Modificări la legea texei de stat. Scutirea de taxă și pentru actele de violență în familie!

      Modificările (http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_110.pdf) rezidă în abrogarea următoarelor aliniate din art.3, al legii taxei de stat: h) pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile economice apărute la încheierea, modificarea sau rezilierea contractelor economice 1000% i) pentru cererile ag...
 • in Noutati

  Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020. Republica Moldova cu un pas înainte!

  Scopul general urmărit de politicile de dezvoltare regională constă în asigurarea dezvoltării echilibrate a teritoriului național din punct de vedere economic, social, cultural, de mediu și evitarea manifestării disparităților și dezechilibrelor de dezvoltare. Destinația Documentului unic este de a contribui la realizarea obiectivului general al St...
 • in Noutati

  Proiect spre dezbateri publice! Dezvoltarea activății economice prin prisma persoanei fizice. Realitate/transparență sau ne/susținerea activtăților economice?

  Avînd în vedere faptul că, în data de 01.01.2017 au intrat în vigoare modificările ce țin de activitate economică a persoanei fizice prin legea nr. 281 din 16.12.2016 (http://lex.justice.md/md/368097/), prin care se evidențiază faptul că subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pe...
 • in Noutati

  Comunicarea în mediul judiciar

  Sunt o mulțime de noțiuni și viziuni despre comunicare, or, cartea atotștiutoare, DEX, spune că, Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații sub forma de mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise etc. între două persoane, numite interlocutori sau mai formal, emițător și receptor. Prin comunicar...
 • in Noutati

  În discuții cu cel care vede DREPTUL ALTFEL

  Fiind cetățeni ai unui stat de drept, ne confruntăm de multe ori cu situații de ordin juridic, care necesită o soluționare eficientă, obiectivă și cît mai aproape de starea clientului. Evident că, aceste dificultăți nu pot fi depășite fără suportul specialiștilor din domeniu și a companiilor de consulting juridic. Componentul de bază al activității...
 • in Noutati

  Azi mai mult ca niciodată avem nevoie de drept

  Azi mai mult ca niciodată avem nevoie de drept. Astăzi se hotărăște soarta țării mele Republica Moldova. Astăzi se alege șeful statului. Cred, este pentru prima dată cînd prezența la vot este una amețitoare, nimeni nu și-a închipuit vreodată că, concetățenii noștri se pot mobiliza întru binele propriului pămînt și neam. Ei, cei de dincolo...
 • in Noutati

  S.A. MOLDTELECOM și argumentele creșterii prețurilor la serviciile IP TV și internet

  Un studiu de caz îmbinat cu practică și rezultate dedicate tuturor celor care sunt abonați la servicii, indiferent care sunt acestea. Cei din domeniul telecomunicațiilor sunt foarte calmi, atunci cînd vine vorba de a crește prețurile la serviciile pe care le prestează, iar argumentul este pur și simplu halucinant: “așa este indicat în contract”. Ur...
 • in Noutati

  Respectarea prevederilor Constituționale

  Studiul“Respectarea prevederilor Constituționale” a fost efectuat la inițiativa JUSTSTUDIUMANIMA și are drept scop analiza, cercetarea, dar și consultanța pentru segmentul de respectare a prevederilor constituționale atît de către cetățenii Republicii Moldova, cît și de instituțiile publice. Drept motiv întru susținerea acestui studiu vine starea s...
 • in Noutati

  JUSTSTUDIUMANIMA S.A.R.L. – À propos de la sécurité juridique des salariés

  Premièrement, par la sécurité de l’information on comprend une protection de l’information et des systèmes informatiques de l’accès non autorisé, de leur utilisation, divulgation, interruption, modification et destruction. Les trois composantes de la sécurité de l’information sont la confidentialité, l’intégrité et la disponibilit...
 • in Noutati

  Pourquoi êtes-vous obligés de faire cela?!

  Le juriste … un mot qui n’est pas compris par tous, mais notamment celui-ci, un juriste objectif et sérieux envers ses tâches, envers ses clients, il est toujours avec toi dans les meilleures et les pires situations. Un juriste doit être loin du client et il est nécessaire de connaître toutes les détails d’une situation...
 • in Noutati

  Besoin d’avoir une carte UNIQUE de conseil juridique en République de Moldavie

  Les coûts minimums de carte de conseils juridiques JUSTSTUDIUMANIMA sont environ 1000 lei / trimestre, ce prix couvre les besoins des petites entreprises, mais aussi ceux d’un citoyen. Aujourd’hui, les services d’un juriste font partie intégrante de notre vie parce que chaque jour les lois sont modifiées, mise en concordance avec les normes de vie...
 • in Noutati

  La pression sur les juges. A propos de dangers dans le procès

  Au cours des dernières années, il y a eu de nombreuses discussions en public sur la prise de positions et un grand débat public, d’autant plus dans le contexte d’audiences publiques qui s’exposent sur l’un ou l’autre raison. Les perspectives d’analyse de cette situation sont nombreuses, et chacun d’elles soulèvent de m...
 • in Noutati

  Consultation juridique versus Internet

  Depuis 8 ans, JUSTSTUDIUMANIMA S.A.R.L. consulte les citoyens de la République de Moldavie dans diverses situations/conflits. Mais de plus en plus, on a des situations quand les gens viennent et demandent: J’ai lu sur Internet que c’est comme ça qu’il faut faire ou agir. Est-ce que c’est correct comme ça? La question que je me...
 • in Noutati

  TOP 3 DES SITUATIONS DE CONFLIT AUX JEUNES ANTREPRENEURS

  Le manque de connaissances dans le domaine juridique et l’insuffisance de l’organisation de l’activité économique sont quelques problèmes avec lesquels se confrontent les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. Ça c’est la conclusion de la dernière édition  dewww.sondajuridic.md, organisée par la société de conseils juridiques JUSTSTUD...
 • in Noutati

  Étude sur l’assurance maladie obligatoire

  La loi  n°1 585 de 1998 prévoit que l’assurance maladie obligatoire est un système de protection chargé d’assurer la population face à des risques financiers de soins en cas de maladie. L’analyse sur ces aspects a été un cas médiatisé dans les médias, où un citoyen de la République de Moldavie a été arrêté pour...
 • in Noutati

  La perception des services juridiques par les citoyens

  L‘étude‹‹ La perception des services juridiques par les citoyens ›› a été effectué par l’initiation de JUSTSTUDIUMANIMA S.R.L. et il vise à mettre en évidence l’opinion de ceux qui ont sollicité des conseils juridiques, la modalité d’aborder ces personnes, le fait comment les juristes se sont comportés, comment ils ont payé et comment ils voient...
 • in Noutati

  Experiența în Sofia, Bulgaria

  Blocajul financiar a devenit, din păcate, o constantă a mediului de afaceri, neîncasarea datoriilor fiind o problemă cu care se confruntă tot mai multe companii. În aces sens, a fost efectuat un studiu, care este consecința a 357 dosare de încasare a datoriei operate de JUSTSTUDIUMANIMA SRL în perioada 2010 – 2013, dintre care doar...
 • in Noutati

  Pourquoi les mauvais payeurs n’honorent pas leurs obligations pécuniaires en ce qui concerne les crédits?

  Cette étude a été le résultat de 357 dossiers du recouvrement des dettes opérés par JUSTSTUDIUMANIMA S.A.R.L. en 2010-2013, parmi lesquels seulement 160 dossiers ont été entièrement payés, d’autres partiellement (102 dossiers) ou pas du tout (95 dossiers). Ainsi, pendant 34 jours, on a réalisé un sondage en collaboration avec www.bancamea.md, pour ...
 • in Noutati

  Consultațiile juridice

  În fiecare an, peste tot în lume, dar în special și în Republica Moldova, numărul persoanelor care solicită consultanță juridică este în creștere. Consultațiile juridice sunt cele mai populare servicii juridice de pe piața juridică. Deseori, oamenii doresc să-și rezolve problemele cu forțele proprii, fără a recurge la un jurist/avocat experimentat,...
 • in Noutati

  Le rôle de la personnalité pour obtenir le succès

  La réussite dans tous les domaines de vie, soit qu’il s’agit de la réussite personnelle, de la réussitefinancière, de la réussite sur le plan relationnel, spirituel ou tout autre domaine, la réussite c’est une préoccupation depuis l’antiquité. Aristote a fait une déduction importante, il a conclu que le but final de toutes les actions humaines c’es...
 • in Noutati

  Prestigiul ca factor în orientarea profesională

  Prestigiul ca factorîn orientarea profesională Cele mai frecvente profesii care au fost identificate în urma analizei rezultatelor au fost: cele ce tin de domeniul dreptului, avocat, procuror, din domniul economiei, manager, informaticieni, şi cu o fercventa mai redusă asistenti sociali, operatori PC, ingineri, mecanici, profesori. Multi au afirmat...
 • in Noutati

  Capacitatea unui manager de a negocia în cadrul unei organizaţii

  Actualitatea cercetării. Odată cu trecerea timpului şi industrializarea ţarilor s-a dezvoltat şi profesia de manager care are menirea de a gestiona şi conduce echipa de lucru. Un bun manager trebuie să posede o serie de cunoştinţe economice, psihosociologice, tehnice, matematice, logice, statistice, de cultură generală precum şi aptitudini: de auto...
 • in Noutati

  Natura individului şi mecanismele sale psihologice

  Natura complexă a individului, plusurile şi minusurile sale întotdeauna ne-au atras atenţia, de multe ori neajunsurile mai mult de cît laturile pozitive. Într-o continuă interacţiune tindem să cunoaştem cît mai mult sau totul dacă este posibil despre oamenii din cercul proxim. O tendinţă inexplicabilă încă pînă în prezent de a stereotipiza, atîrna ...
 • in Noutati

  Moştenirea

  Plan Lecţie publică: MOŞTENIREA. 1.Introducere.Noţiuni generale. a.Despre moştenire; b.Noţiunea, date generale; c.Calitatea de succesor, succesor nedemn, decăderea din dreptul la succesiune. 2.Moştenirea legală. 2.1.Procedura deschidereii moştenirii: a. Deschiderea succesiunii după declararea morţii persoanei; b. Locul deschiderii succesiunii; c. P...
 • in Noutati

  Vizita fiscală. Practica şi legea Republicii Moldova.

  Literatura: Codul fiscal al R.M.; Drept fiscal, Alexandru Mihnea, Bucureşti 2008; Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal, Bucureşti 2007. Abrevieri: C.Fisc. – Codul Fiscal Art.134 C.Fisc. prevede drepturile şi obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal, în acest sens aceste două persoane au dreptul de a efectua verificări, c...
 • in Noutati

  Particularităţile contractului de comision

  Literatură: 1.Gh.Chibac, Drept civil Contracte speciale vol.III, Cartier, 2005 2.Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol.I ediţia a I-a, Chişinău, Editura Arc,2005 3.Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol.II ediţia a II-a, Chişinău, Editura Arc,2006 4. I.L.Georgescu, Drept comercial român, Bucureşti, 1947 5.Raul Petrescu,...
 • in Noutati

  Utilizarea corectă a termenului de arendă. Contractul de locaţiune.

  Utilizarea corectă a termenului de arendă. Contractul de locaţiune. Contractul de locaţiune este acel contract prin care o parte fiind proprietar, uzufructuar a unui bun are posibilitatea de a transmite acest bun spre folosinţă şi posesiunea altei persoane. Locaţiunea este un contract generator de un drept personal oferindu-i locatarului folosinţa ...
 • in Noutati

  Modificarea contractului individual de muncă. Noţiuni şi înţelesuri.

  Literatura: Codul Muncii al Republicii Moldova; Comentariu Codului Muncii, P.P. ” Dreptul Muncii” S.R.L., 2006; Culegere de practică judiciară a Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 2007; Revista română de dreptul muncii 4-2010. Abrevieri C.M. — Codul Muncii; CIM — Contract individual de muncă; ...
TOP